Betonářská ocel

Ceny jsou platné od 8. 7. 2022 do vydání nového ceníku. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Upozornění: V návaznosti na současnou situaci na Ukrajině může v návaznosti na neočekáváné významné zvýšení cen dojít k úpravám níže uvedených cen. V takovém případě Vás při poptávce či objednávce na takovou skutečnost upozorníme. Věříme, že však ceny budou již stabilnější, aby bylo možné držet se nabídkového ceníku uvedeného níže.

Jednorázový odběr v množství do 1.000 kg ................................................... 34,50 Kč/kg
Stavba, odběr v množství nad 1.000 kg .......................... dle dohody po shlédnutí PD
Příplatek k ceně při samostatné výrobě třmínků .......................................... 6,00 Kč/kg
Zbytková ocel (prostřihy v délkách do 1,0 m) ................................................. 22,00 Kč/kg

Nabídka zbytkové oceli (průměry, délky) se odvíjí od aktuální materiálové spotřeby naší společnosti, nejedná se o odpad.

Ve většině případů zakázky realizujeme do 2 - 5 pracovních dní dle náročnosti a vzájemné dohody. Přesný termín Vám sdělím při nabídce, resp. při zpracování objednávky. Není-li předem ujednáno písemně jinak samostatnou smlouvou, objednávkou či obdobně, řídí se obchodní vztahy všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího.