Betonářská ocel

Ceny jsou platné od 13. 6. 2023 do vydání nového ceníku. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jednorázový odběr v množství do 1.000 kg ................................................... 23,90 Kč/kg
Pouze roviny (bez ohybu) pr. 10-32 mm
................................................................ 10% sleva
Stavba, odběr v množství nad 1.000 kg .......................... dle dohody po shlédnutí PD
Výroba třmínků, sponek apod. drobných položek samostatně............. 30,00 Kč/kg
Zbytková ocel (prostřihy v délkách do 1,0 m) ................................................. 15,00 Kč/kg

Nabídka zbytkové oceli (průměry, délky) se odvíjí od aktuální materiálové spotřeby naší společnosti, nejedná se o odpad.

Střih betonářské oceli při menším odběru (cca. do 200 ks) provádíme hned na počkání. V ostatních případech většinu zakázek zpracujeme do 2 - 5 pracovních dní dle náročnosti a vzájemné dohody. Přesný termín Vám sdělíme při nabídce nebo zpracování objednávky. Není-li předem ujednáno písemně jinak samostatnou smlouvou, objednávkou či obdobně, řídí se obchodní vztahy všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího, které nalzente zde.