Betonářská ocel

Ceny jsou platné od 20. ledna 2020 do vydání nového ceníku. Ceník ke stažení zde.

(Níže uvedené ceny jsou uváděny bez DPH, která k nim bude v připočtena v souladu s ust. zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty).

K dodávkám betonářské oceli poskytujeme na vyžádání atesty výrobce (CE), v souladu s ust. Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011. Prohlášení o shodě již podle platné legislativy nevydáváme, jelikož tento dokument byl nahrazen tzv. „prohlášením o vlastnostech“, které se však betonřáské oceli a nabízených materiálů netýká, jelikož na ně není stanovena harmonizovaná norma.

VÝROBA BETONÁŘSKÉ OCELI (STŘIH A OHYB)
Jednorázový odběr v množství do 1.000 kg (základní cena) 18,90 Kč / kg
Jednorázový odběr v množství od 1.000 kg do 5.999 kg 17,90 Kč / kg
Stavba v množství nad 6.000 kg (vícenásobný odběr) individuální cenová nabídka
Příplatek k ceně při samostatné výrobě třímků 5,00 Kč / kg
Zbytková ocel (v délkách přibližně 0,5 – 0,8 m ) 13,00 Kč / kg
Betonářská ocel svařovaná momenátlně svařování neprovádíme

Přibližná cena betonářské oceli za metr u jednotlivých průměrů (základní cena)

kg / m Kč / m
pr. 6 mm 0,222 kg / m 4,31 Kč / m
pr. 8 mm 0,395 kg / m 7,66 Kč / m
pr. 10 mm 0,617 kg / m 11,97 Kč / m
pr. 12 mm 0,890 kg / m 17,27 Kč / m
pr. 14 mm 1,210 kg / m 23,47 Kč / m
pr. 16 mm 1,580 kg / m 30,65 Kč / m

Cena za m je pouze informační, účtováno je vždy v cenách za kg.
kg / m Kč / m
pr. 18 mm 2,000 kg / m 38,80 Kč / m
pr. 20 mm 2,470 kg / m 47,92 Kč / m
pr. 22 mm 2,980 kg / m 57,81 Kč / m
pr. 25 mm 3,850 kg / m 74,69 Kč / m
pr. 28 mm 4,830 kg / m 93,70 Kč / m
pr. 32 mm 6,310 kg / m 122,41 Kč / m

V případě jakýchkoliv dotazů, nás můžete kontaktovat na tel.č. 482 317 356 nebo e-mailu valme@valme.cz. Vaší objednávku můžete vytvořit prostřednictvím webového formulář v záložce OBJEDNÁVKA, telefonicky na uvedených kontaktech nebo osobě v sídle naší společnosti.

Zpracování a zhotovení zakázek je zpravidla realizováno za 3 - 7 prac. dní dle náročnosti a dohody. Přesný termín Vám sdělíme při poptávce, resp. zpracování objednávky.

Není-li sjednáno jinak, obchodní vztahy se řídí všeobecnými obchodními podmínkami naší společnosti.