Betonářská ocel

Ceny jsou platné od 8. 7. 2022 do vydání nového ceníku. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Upozornění: V souvislosti s válkou na Ukrajině dochází nárazově k nepředvídatelným výrazným výkyvům cen materiálu, proto může dojít k úpravě níže uvedených cen. V takovém případě Vás při poptávce či objednávce na takovou skutečnost ihned upozorníme. Věříme však, že ceny budou již stabilnější a k odchylkám od nabídkového ceníku uvedeného níže docházet nebude.

Jednorázový odběr v množství do 1.000 kg ................................................... 34,50 Kč/kg
Stavba, odběr v množství nad 1.000 kg .......................... dle dohody po shlédnutí PD
Příplatek k ceně při samostatné výrobě třmínků .......................................... 6,00 Kč/kg
Zbytková ocel (prostřihy v délkách do 1,0 m) ................................................. 22,00 Kč/kg

Nabídka zbytkové oceli (průměry, délky) se odvíjí od aktuální materiálové spotřeby naší společnosti, nejedná se o odpad.

Střih betonářské oceli při menším odběru (cca. do 200 ks), provádíme ihned na počkání. V ostatních případech většinu zakázek zpracujeme do 2 - 5 pracovních dní dle náročnosti a vzájemné dohody. Přesný termín Vám sdělím při nabídce nebo zpracování objednávky. Není-li předem ujednáno písemně jinak samostatnou smlouvou, objednávkou či obdobně, řídí se obchodní vztahy všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího.