Výstavba depozitáře Valašského muzea

Termín realizace: 05/2022 – 08/2022
Rozsah: výroba betonářské oceli
Objednatel: Fosalli s.r.o.