UZEL PLZEŇ PŘESTAVBA PRAŽSKÉHO ZHLAVÍ

Termín realizace: 04/2015 - 12/2016
Množství: cca. 700 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel:Raeder & Falge s.r.o.