TELEHOUSE – SERVISNÍ STŘEDISKO OPERÁTORŮ PRAHA

Termín realizace: probíhá
Množství: cca. 1400 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel: SYNER, s. r. o.