REZIDENCE STELLA ROZDĚLOV OBJ. A1,A2,A3,A4

Termín realizace: probíhá
Množství: cca. 500 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel: morez stavební s.r.o.

více informací