SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE

Termín realizace: 02/2020 – 08/2020
Množství: cca. 50 tun
Rozsah: kompletní monolitické konstrukce
Objednatel: BREX, spol. s r.o.