SBĚRNÝ DVŮR VARNSDORF

Termín realizace: 01/2021 – 04/2021
Množství: cca. 100 tun
Rozsah: kompletní monolitické konstrukce
Objednatel: Stavební Společnost Rbk, a.s.

více informací