REZIDENCE PARK MASARYKOVA LIBEREC

Termín realizace: probíhá
Množství: cca. 1000 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel: SYNER, s. r. o.

více informací