OBYTNÝ SOUBOR RAJSKÝ VRCH PRAHA

Termín realizace: 11/2014-03/2015
Množství: cca. 400 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel: Metrostav a.s.