POLYFUNKČNÍ AREÁL MEDOX II

Termín realizace: 03/2013-03/2014
Množství: cca. 1120 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel: Alkat invest s.r.o.