POLYFUNKČNÍ DŮM POD PLYNOJEMEM PRAHA

Termín realizace: 06/2014 - 12/2014
Množství: cca. 500 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel: Pragis A.s.