PARK RESORT PRŮHONICE

Termín realizace: probíhá
Množství: cca. 200 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel: ZÜBLIN stavební, s.r.o.

více informací