OBYTNÝ SOUBOR MODŘANY OBJ.E1+E2

Termín realizace: 11/2014 - 03/2015
Množství: cca. 300 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství