OBCHVAT STAŇKOVA – MOSTOVÉ KONSTRUKCE

Termín realizace: 08/2015 - 10/2016
Množství: cca. 500 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel:BÖGL a KRÝSL, k.s.