NOVÉ LOGO

Vzhledem k plánovanému stěhování do nového výrobního areálu do Chrastavy, ke kterému dojde v průběhu 1Q / 2019 a s tím související změně sídla, jsme provedli též úpravu našeho stávajícícho loga. Cílem změny bylo zjednodušení loga se zachováním prvků jeho původní vizuální podoby, aby naše společnost byla nadále jesně idenitifkovatelná. V následujícím období bude postupně docházet k jeho implementaci a zcela nahradí logo původní.