RODINNÉ DOMY „NA AMERICE“ MNÍŠEK 1+2.ETAPA

Termín realizace: probíhá
Množství: cca. 320 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel:Ještědská stavební společnost, spol. s r.o.