KOTI GREEN MOTOL

Termín realizace: 02/2014 - 11/2014
Množství: cca. 930 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel: Alkat invest s.r.o.