HOTEL HRADEC PEC POD SNĚŽKOU

Termín realizace: 04/2018 – 05/2019
Množství: cca. 700 tun
Rozsah: kompletní monolitické konstrukce
Objednatel:Ječmínek, spol. s.r.o.