HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY KARLOVY VARY

Termín realizace: 09/2014 - 12/2014
Množství: cca. 260 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel: OHL Žs, A.s.