HALA DOBROVÍZ

Termín realizace: 01/2015–03/2015
Množství: cca. 350 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel: Kajima Czech Design and Construction s.r.o.