MC FONTÁNA TEPLICE

Termín realizace: 06/2012-02/2013
Množství: cca. 1500 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel: SKD Průmstav-stavby a.s.