ČISTÍRNA ODPADNÍCH A KONTAMINOVANÝCH VOD PRAHA-RUZYNĚ

Termín realizace: 12/2019 – 03/2021
Množství: cca. 500 tun
Rozsah: kompletní monolitické konstrukce
Objednatel:SMP CZ ve sdružení s Metrostav, a.s.