BD PAPÍRNICKÁ PLZEŇ

Termín realizace: 03/2018 – 05/2019
Množství: cca. 1400 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel: MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

více informací