BD HORSKÁ LIBEREC

Termín realizace: 06/2011–04/2012
Množství: cca. 100 tun
stavba ve vlastní režii