BD BOTANICKÁ LIBEREC

Termín realizace: 05/2020 – 03/2021
Množství: cca. 75 tun
Rozsah: kompletní monolitické konstrukce
Objednatel:RIA REALITY a.s.