MĚSTSKÝ BAZÉN MLADÁ BOLESLAV

Termín realizace: 05/2014-11/2014
Množství: cca. 610 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel: Syner s.r.o.