POLYFUNKČNÍ DŮM PAPÍROVÁ

Termín realizace: 10/2014 - 02/2015
Množství: cca. 80 tun
Rozsah: výroba a ukládka
Objednatel: Regionální Stavební spol. s.r.o.