REZIDENCE HVĚZDOVÁ BRNO

Termín realizace: 05/2020 – 03/2021
Množství: cca. 400 tun
Rozsah: výroba betonářské oceli
Objednatel: MoBe stav, s.r.o.

více informací