NOVÝ CENÍK OD 1.6.2018

NOVÝ CENÍK OD 1.6.2018

V návaznosti na neustále se zvyšující vstupní ceny materiálů a ostatní rostoucí náklady, jsme museli přistoupit ke aktualizaci našeho ceníku. Došlo ke zvýšení ceny betonářské oceli o 0,50Kč/kg, drobným změnám ve třídení objemu zakázek, nově byl aplikován příplatek za zhotovení samostatných třmínků (třímek sám o sobě je nákladnou položkou výráběnou z betonářské oceli slabších průměrů, která má navíc oproti silnějším průměrům vyšší pořizovací ceny) a byla navýšena cena dopravy. Ostatní ceny zůstali beze změn.

Nové ceny jsou platné od 1.6.2018. Všechy do té doby přijaté objednávky, resp. i nabídky, budou účtovány ještě v cenách dle předchozího ceníku.