PF 2019

Tento rok pro naší společnost bude rokem dalšího kroku vpřed v rozvoji společnosti, když se v jeho prvním čtvrtletí přestěhuje takřka po 20 letech do větších prostor do nedaleké Chrastavy, od současného vzdálen necelých 10 minut jízdy. Pevně věříme, že i po našem přesunu pro Vás, naše zakázníky a odběratele, budeme nadále dostupnou společností pro Vaše potřeby v oblasti armovací výztuže a i nadále si k nám naleznete cestu. Přesnější informace ohledně místa nového arálu Vám přineseme později.

NOVÉ LOGO

Vzhledem k plánovanému stěhování do nového výrobního areálu do Chrastavy, ke kterému dojde v průběhu 1Q / 2019 a s tím související změně sídla, jsme provedli též úpravu našeho stávajícícho loga. Cílem změny bylo zjednodušení loga se zachováním prvků jeho původní vizuální podoby, aby naše společnost byla nadále jesně idenitifkovatelná. V následujícím období bude postupně docházet k jeho implementaci a zcela nahradí logo původní.